Contacts

Tel. / Fax: +38 (056) 736-25-64

Tel. / Fax: +38 (056) 736-24-75

UKRTRUBOIZOL, Zavodskaya Str., 2. Pgt. Meliorativny, Novomoskovskiy r. Dnepropetrovskaya obl. UKRAINE 51217